Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema extramurale fysiotherapiepraktijken (Harmonisatie Kwaliteistsbeoordeling in de Zorg). Het kwaliteitskeurmerk is vergelijkbaar met het bekende ISO 9001 keurmerk. Een fysiotherapiepraktijk met HKZ-certificering bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Om het keurmerk te behalen en te behouden staat het continue verbeteren en vernieuwen van de aangeboden zorg centraal. Wanneer Uw behandeling is beëindigd, ontvangt U via e-mail een verzoek om Uw mening over de praktijk en de behandeliing kenbaar te maken. Wilt U dit verzoek niet ontvangen, dan kunt U dat aan Uw behandelaar kenbaar maken. Jaarlijks worden patiëntendossiers beoordeeld of er is gehandeld volgens de laatste richtlijnen en protocollen. Ook Uw dossier kan ingezien worden.

Daarnaast leveren wij ook anoniem gegevens aan het Nivel ter verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Klachten

U mag er van uit gaan dat Uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Hebt U toch klachten over de behandeling, of over de manier waarop Uw fysiotherapeut met U omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken, voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
In de wachtruimte vindt U informatie over hoe U Uw klachten kenbaar kunt maken.