Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema extramurale fysiotherapiepraktijken (Harmonisatie Kwaliteistsbeoordeling in de Zorg). Het kwaliteitskeurmerk is vergelijkbaar met het bekende ISO 9001 keurmerk. Een fysiotherapiepraktijk met HKZ-certificering bewijst en waarborgt de kwalitiet van de geleverde zorg. Om het keurmerk te behalen en te behouden staat het continue verbeteren en vernieuwen van de aangeboden zorg centraal. Wanneer Uw behandeling is beëindigd, ontvangt U via e-mail een verzoek om Uw mening over de praktijk en de behandeliing kenbaar te maken. Wilt U dit verzoek niet ontvangen, dan kunt U dat aan Uw behandelaar kenbaar maken. Jaarlijks worden patiëntendossiers beoordeeld of er is gehandeld volgens de laatste richtlijnen en protocollen. Ook Uw dossier kan ingezien worden. Daarnaast leveren wij ook anoniem gegevens aan het Nivel ter verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Wanneer U hiertegen bezwaar hebt, kunt U dat aan Uw behandelaar kenbaar maken.