Kwaliteit – Wolters en Kristen – Groenlo

Wolters en Kristen

Vooruitstrevend in fysiotherapie

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Wanneer Uw behandeling beëindigd is, ontvangt U via e-mail, een verzoek om Uw mening over de praktijk en de behandeling kenbaar te maken. Wilt U dit verzoek niet ontvangen dan kunt U dat aan Uw behandelaar kenbaar maken.

Wij leveren anoniem gegevens aan het Nivel ter verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij ons nadere informatie opvragen en ook Uw eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.nivel.nl/zorgregistraties en www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

BIG-nummer

Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg. Het BIG-nummer van Jos Wolters is 29035564404, dat van Gert Oeds Kristen is 99034230404.

Klachten

U mag er van uit gaan dat Uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Hebt U toch klachten over de behandeling, of over de manier waarop Uw fysiotherapeut met U omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken, voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
In de wachtruimte vindt U informatie over hoe U Uw klachten kenbaar kunt maken.