Algemene informatie – Wolters en Kristen – Groenlo

Wolters en Kristen

Vooruitstrevend in fysiotherapie

Algemene informatie

Eerste zitting

Bij aanmelding wordt gevraagd naar NAW gegevens, uw verzekering, ID-bewijs en eventuele verwijsbrief.
Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
Als U zonder verwijzing komt, vindt eerst een zogenaamde screening plaats. Dit heeft tot doel te beoordelen of verdere fysiotherapeutisch onderzoek zinvol is.
Mocht tijdens deze screening blijken dat er factoren zijn die een verantwoorde fysiotherapeutische behandeling in de weg staan, dan wordt geen nader onderzoek gedaan en wordt U verder geadviseerd wat U het beste kunt doen.
Wanneer U met een verwijzing komt, wordt ervan uitgegaan dat Uw verwijzer deze screening al verricht heeft.
Aan het eind van de eerste zitting wordt er een behandelplan opgesteld.
Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met U worden besproken. Een behandeling wordt alleen gestart wanneer dit behandelplan Uw instemming heeft.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat Uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd Uw behandeling over te nemen.

Niet Roken

Binnen de praktijk mag niet gerookt worden.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van Uw eigendommen.