Algemene informatie

Waarneming

Om er voor te zorgen dat Uw behandelproces niet verstoord wordt, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd Uw behandeling over te nemen.

Niet Roken

Binnen de praktijk mag niet gerookt worden.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van Uw eigendommen.