Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om Uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van Uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat Uw fysiotherapeut zorgvuldig met Uw gegevens om, daarom is naast bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die U behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over U zijn vastgelegd in te zien. Indien U meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt U de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot U persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas verstrekt worden (aan de onderzoeker) wanneer U daarvoor toestemming geeft.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat cliën hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien U van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met U of Uw gegevens omgaat, kunt U dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten: https://www.defysiotherapeut.com

Uw mening telt

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.